page_banner
  • Semi-Collapsible Jerry Can

    અર્ધ-સંકુચિત જેરી કેન

    જીએનરલ માહિતી અને વર્ણન  

    10l 20l ક્ષમતાની સેમી ક Collaલેપ્સિબલ જેરી ફૂડ ગ્રેડ એલડીપીએથી બનેલી છે.

    તે પીવાના પાણીને વહન અને સંગ્રહ કરવા માટેના સામાન્ય ઘરના વપરાશ માટેનો કન્ટેનર છે.